Financiële termen kunnen soms verwarrend en ingewikkeld zijn, zeker als je net begint met ondernemen of je verdiept in de wereld van financiën. Een term die je vaak tegenkomt, is ‘vreemd vermogen’. Maar wat betekent dit nu precies? In dit artikel leggen we uit wat vreemd vermogen inhoudt, hoe het verschilt van eigen vermogen en waar je rekening mee moet houden als je vreemd vermogen wilt aantrekken. Lees verder en krijg inzicht in deze belangrijke financiële term!

Wat is vreemd vermogen?

Vreemd vermogen is een financieel begrip dat verwijst naar het geld dat een bedrijf of persoon leent van externe partijen, zoals banken, investeerders of leveranciers. Dit geld moet op termijn worden terugbetaald, vaak met rente. Vreemd vermogen is dus eigenlijk een schuld die je aangaat om je bedrijf te financieren.

Meer details omtrent vreemd vermogen: Handigboekhouden.nl

Vreemd vermogen versus eigen vermogen

Vreemd vermogen is het tegenovergestelde van eigen vermogen. Eigen vermogen is het deel van de financiering dat afkomstig is van de eigenaar of aandeelhouders van een bedrijf. Dit geld hoeft niet te worden terugbetaald en er hoeft geen rente over te worden betaald. Eigen vermogen is dus een vorm van financiering die ‘risicodragend’ is, omdat de eigenaar of aandeelhouders het risico dragen als het bedrijf verlies lijdt. Vreemd vermogen daarentegen moet altijd worden terugbetaald, ongeacht of het bedrijf winst of verlies maakt.

Soorten vreemd vermogen

Er zijn verschillende vormen van vreemd vermogen, afhankelijk van de looptijd en de partij die het geld verstrekt. Enkele veelvoorkomende vormen van vreemd vermogen zijn:

Kortlopend vreemd vermogen: Dit zijn leningen met een looptijd van maximaal één jaar. Voorbeelden hiervan zijn rekening-courantkrediet, leverancierskrediet en kortlopende leningen.

Langlopend vreemd vermogen: Dit zijn leningen met een looptijd langer dan één jaar. Denk hierbij aan hypotheken, langlopende leningen en obligaties.

Achtergesteld vreemd vermogen: Dit is een speciale vorm van langlopend vreemd vermogen waarbij de schuldeiser bij een eventueel faillissement pas als laatste zijn geld terugkrijgt, nadat andere schuldeisers zijn betaald.

Er zit veel verschil tussen soorten vermogens
Er zit veel verschil tussen soorten vermogens

Waarom kiezen voor vreemd vermogen?

Vreemd vermogen kan verschillende voordelen bieden voor een bedrijf, zoals:

Flexibiliteit: Door te lenen, kun je investeringen doen die je met alleen eigen vermogen niet zou kunnen doen. Dit kan je bedrijf helpen groeien en succesvoller worden.

Rentekosten zijn aftrekbaar: De rente die je betaalt op vreemd vermogen is fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat je belastingvoordeel kunt behalen.

Behoud van zeggenschap: In tegenstelling tot het aantrekken van extra eigen vermogen (bijvoorbeeld door het uitgeven van aandelen), behoud je als ondernemer de volledige zeggenschap over je bedrijf wanneer je vreemd vermogen aantrekt.

 

Waarop letten bij het aantrekken van vreemd vermogen?

Als je besluit vreemd vermogen aan te trekken, zijn er enkele zaken waarmee je rekening moet houden:

Rente en kosten: Zorg ervoor dat je een goed overzicht hebt van de rente en kosten die je moet betalen voor het vreemd vermogen. Deze kunnen variëren, afhankelijk van de looptijd en het soort lening.

Aflossingsverplichtingen: Houd rekening met de aflossingsverplichtingen en zorg ervoor dat je deze kunt nakomen. Dit is belangrijk om financiële problemen en een negatieve impact op je bedrijf te voorkomen.

Risico’s: Het aantrekken van vreemd vermogen brengt risico’s met zich mee, zoals het risico op faillissement als je je schulden niet kunt terugbetalen. Weeg daarom de voordelen en risico’s zorgvuldig af voordat je besluit vreemd vermogen aan te trekken.

Leestip: wat is MKB winstvrijstelling – Handigboekhouden.nl

Conclusie:

Vreemd vermogen is een belangrijk financieel begrip dat verwijst naar het geld dat een bedrijf of persoon leent van externe partijen. Het is een manier om je bedrijf te financieren en kan verschillende voordelen bieden, zoals flexibiliteit en fiscale voordelen. Echter, het aantrekken van vreemd vermogen brengt ook risico’s met zich mee. Het is daarom essentieel om een goed overzicht te hebben van de kosten, aflossingsverplichtingen en risico’s voordat je besluit vreemd vermogen aan te trekken. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en je bedrijf op een verantwoorde manier financieren.

Aanbevolen artikelen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *